Endodoncja

Leczenie endodontyczne, potocznie zwane kanałowym, to dziedzina stomatologii zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz tkanek okołowierzchołkowych.

20170728_135650

Do objawów klinicznych wskazujących na chorobę miazgi należą:

  • Przebarwienie korony zęba
  • Obrzęk pyszczka spowodowany stanem zapalnym otaczającej ząb kości
  • Obecność ujścia przetoki, którą stale lub okresowo może wydobywać się ropa
  • Widoczne złamanie korony zęba z wejściem do komory zęba i obnażeniem miazgi.
  • Zwichnięcie zęba

W diagnostyce chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych standardem jest dokładne badanie radiologiczne. W naszej klinice używamy zaawansowanej technologicznie radiowizjografii, która mimo wykorzystywania bardzo niskiej dawki promieniowania, pozwala uzyskać wysokiej jakości zdjęcia. Radiowizjografii używamy także do kontrolowania każdego etapu leczenia endodontycznego, na które składają się:

20170728_141728

 

  1. Usunięcie miazgi lub jej obumarłych i ewentualnie zakażonych pozostałości z jamy zęba
  2. Oczyszczenie, odkażenie  oraz poszerzenie i ukształtowanie kanału korzeniowego
  3. Szczelne wypełnienie kanału odpowiednim materiałem, tak aby zabezpieczyć wnętrze zęba przed ponownym zakażeniem.

W sytuacji w której ząb nie ukończył jeszcze procesu kształtowania korzenia, a od złamania i odsłonięcia miazgi nie upłynęło więcej niż 48 godzin, stosuje się tzw. biologiczne leczenie endodontyczne, którego celem jest zachowanie żywej miazgi. Metody tej używa się również podczas planowanego otwarcia komory zęba.

W sytuacji kiedy tradycyjne leczenie kanałowe nie przynosi oczekiwanych wyników, wykonuje się chirurgiczne leczenie endodontyczne i jest ono jedyną alternatywą dla usunięcia całego zęba.

Leczenie endodontyczne zazwyczaj odbywa się podczas jednej wizyty i jak większość zabiegów stomatologicznych przeprowadzone musi być w znieczuleniu ogólnym.

                      endodoncja3 endodoncja-2 20170728_143825