Starty ząb

Do starcia struktury zęba może dochodzić w wyniku abrazji lub atrycji. Pierwsza z przyczyn, czyli abrazja,  wynika z permanentnego kontaktu powierzchni zęba, z przedmiotami mogącymi ścierać szkliwo i zębinę (na przykład piłeczki tenisowe do których szczególnie łatwo przyklejają się ziarna piasku). Druga przyczyna, czyli atrycja, jest wynikiem patologicznego tarcia ząb o ząb. Naturalną odpowiedzią zęba na wspomniane sytuacje jest produkcja tak zwanej zębiny naprawczej, której zadaniem jest odizolowanie miazgi od czynnika drażniącego. Jeżeli dynamika procesu ścierania przewyższa możliwości obrony zęba, może dojść do ekspozycji miazgi, jej nieodwracalnego zapalenia i ostatecznie obumarcia. Zęby starte należy kontrolować radiologicznie i w razie powikłań leczyć kanałowo.